• قیمت 3000 تومان
  • نویسنده اسکندر صیدائی
  • ترجمه .............................
  • ناشر جهاد دانشگاهی
برنامه ریزی زیست بوم های عشایری
توضیحات تکمیلی برای: "برنامه ریزی زیست بوم های عشایری"

برنامه ریزی زیست بوم های عشایری

 

Nomadic Ecosystems Planning

 

کتاب برنامه ریزی زیست بوم های عشایری ، شامل هفت فصل است . فصل اول کتاب مربوط به تعاریف و مفاهیم جامعه عشایری است . در این فصل سعی شده مفاهیم کلیدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

فصل دوم ، تاریخچه و تحولات جامعه عشایری را مورد بررسی قرار داده است  .

فصل سوم کتاب به نقش عوامل جغرافیایی در معیشت عشایر ایران اختصاص دارد .

فصل چهارم ، اقتصاد جامعه عشایری را مورد بحث قرار می دهد ، در این فصل ضمن ارائه تعاریفی از علم اقتصاد و جغرافیای اقتصادی، تمام ابعاد و عوامل اساسی اقتصاد کوچ نشینان مورد بررسی قرار می گیرد و سهم جامعه عشایر را در ارتباط با منابع تولیدی و درآمد ناخالص ملی، ارزیابی می شود .

این کتاب در راستای سرفصل در «برنامه ریزی و ساماندهی زیست بوم های عشایری» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دوره کارشناسی برنامه ریزی روستایی در رشته جغرافیا تدوین گردیده است . همچنین محتوی مطالب شناخت اساسی و پایه ای برای دوره های کارشناسی و دکتری در رشته های برنامه ریزی ، مدیریت، علوم اجتماعی ارائه می دهد .

 

134 صفحه، قطع وزیری ، جلد شمیز http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/hand-point-icon.png

نویسنده : دکتر سید اسکندر صیدائی ، امین دهقانی

انتشارات : جهاد دانشگاهی

 

فصل پنجم به برنامه ریزی زیست بوم های عشایر می پردازد و نمونه های از زیست بوم های عشایر کشور را مورد تحلیل قرار می دهد .

فصل ششم، ضمن گذری اجمالی به برنامه ها و سیاست دولت های گذشته در قبال جامعه ی عشایر، برنامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با ایالات و عشایر مورد بحث قرار می دهد .

فصل هفتم ، مربوط به مدیریت چشم انداز توسعه ی آتی عشایر ایران است . در این فصل ، با توج به اهمیت مدیریت ، ضمن مرور مفاهیم کلیدی مانند، مدیریت، توسعه، توسعه پایدار، چشم انداز؛ وضع موجود مدیریت منابع، وضعیت اداری و اجرایی مرتبط با جامعه ی عشایر مورد تحلیل قرار می گیرد

اضافه کردن به سبد خرید