• قیمت 123000 تومان
  • نویسنده محمد ری شهری
  • ترجمه حمید رضا شیخی
  • ناشر دارالحدیث
حکمت نامه رضوی
توضیحات تکمیلی برای: "حکمت نامه رضوی"

حکمت نامه رضوی ۴ جلدی

( فارسی – عربی )

اقسام حکمت

براساس کاربرد های واژه حکمت در قرآن و احادیث اسلامی ، حکمت از نگاه قرآن و حدیث ، به سه نوع تقسیم می شود : حکمت علمی ، حکمت عملی و حکمت حقیقی . حکمت علمی ، و عملی و حقیقی ، هر یک به منزله پله های نردبان استواری هستند که انسان با بهره گیری از آنها به پله قله کمال انسانیت ، صعود می کند . جالب توجه است که بدانیم پله اول این نردبان ، یعنی حکمت علمی را فرستادگان خداوند متعال ، بنا نهاده اند . پله دوم یعنی حکمت عملی را انسان ، خود باید بسازد و پس از آماده شدن پله دوم ، آخرین پله جهش به مقام انسان کامل ، یعنی حکمت حقیقی را خداوند متعال ، خود ، آماده می نماید .

حکمت حقیقی

حکمت حقیقی ، نورانیت و بصیرتی است که در نتیجه یادگیری حکمت علمی و به کار بستن حکمت عملی در زندگی برای انسان حاصل می گردد . در واقع حکمت علمی ، مقدمه حکمت عملی ، و حکمت عملی ، سر آغاز حکمت حقیقی است و تا انسان ، بدین پایه از حکمت نرسیده ، حکیم حقیقی نیست ، هر چند بزرگترین استاد فلسفه باشد .

حکمت حقیقی ، جاذبه ای عقلانی و ضد کشش های نفسانی است که هر اندازه در جان انسان قوت یابد ، به همان اندازه ، تمایلات نفسانی در او ، ضعیف می شوند ، تا آنجا که کاملا از بین می روند . در آن حال ، عقل به طور کامل ، زنده می گردد و زمام انسان را به دست می گیرد و از آن پس ، زمینه ای برای انجام دادن کارهای ناشایست در وجود او باقی نمی ماند . در نتیجه ، حکمت ، با عصمت ، همراه می شود و در نهایت ، همه ویژگی های حکیم و عالم حقیقی برای آدمی حاصل می گردد و در بالاترین مراتب علم و حکمت ، به والاترین درجات خود شناسی ، خداشناسی ، امامت و رهبری دست می یابد .

۵۹۷ صفحه ، قطع وزیری ، جلد سلفونhttp://tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/hand-point-icon.png

نویسنده :  محمد ری شهری

مترجم : حمید رضا شیخی

انتشارات : دارالحدیث

اضافه کردن به سبد خرید