• قیمت 3500 تومان
  • ترجمه
  • ناشر
توضیحات تکمیلی برای: "هستی های گمشده فلسفه ایرانی"

هستی های گم شده : فلسفه ایرانی

دیدن یا ندیدن مساله اینست

خودشناسی فردی و اجتماعی مقدمه ی هر گونه برنامه ریزی توسعه می باشد .

شناخت کاستی های زندگی اجتماعی به مردم و مدیران جامعه کمک می کند دلیل عدم موفقیت تلاش های توسعه در شئون مختلف جامعه را دریابند و با روشن بینی بیشتری دست به طراحی برنامه های توسعه بزنند .

در این نوشتار ابتدا فقدان فلسفه ی اجتماعی را دلیل ناهماهنگی و آشفتگی برنامه ها و اقدامات و پیدایش آسیب های اجتماعی دانسته و سپس با زمینه سازی برای شناخت فلسفه ی اجتماعی ایران و نقش احتمالی آن بر تنظیم هماهنگی نهادهای آموزش و پرورش ، خانواده ، اقتصاد ، سیاست ، جامعه شناسی و یا عوامل درونی سیستم اجتماعی و اهمیت اساسی آن در نیرومند ساختن برنامه های توسعه مطرح شده است .

کتاب هستی های گمشده فلسفه ایرانی ۵۹ صفحه ، قطع رقعی ، جلد شومیز http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/hand-point-icon.png

نویسنده : مهدی روح الهی
انتشارات : نوشته
اضافه کردن به سبد خرید