انتشارات عابد

آموزش تصویری Microsoft Office Word 2013بازدید: 578

 • قیمت 20000 تومان
 • نویسنده مارمل آیلین
 • ترجمه امیر فروزنده دهکردی
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Microsoft Office Word 2013
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Microsoft Office Word 2013"

آموزش تصویری Microsoft Office Access 2013بازدید: 462

 • قیمت 20000 تومان
 • نویسنده پل مک فدریز
 • ترجمه حبیب فروزنده دهکردی
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Microsoft Office Access 2013
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Microsoft Office Access 2013"

آموزش تصویری گام به گام INTERNET 2014بازدید: 437

 • قیمت 15000 تومان
 • نویسنده امید باوی
 • ترجمه .................................
 • ناشر عابد
آموزش تصویری گام به گام INTERNET 2014
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری گام به گام INTERNET 2014"

مرجع کامل آموزشی تصویری InDesign CCبازدید: 1163

 • قیمت 17000 تومان
 • نویسنده امید باوی
 • ترجمه ......................
 • ناشر عابد
مرجع کامل آموزشی تصویری InDesign CC
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "مرجع کامل آموزشی تصویری InDesign CC"

آموزش طراحی مکانیکی پیشرفته در AUTODESK INVENTOR 2014بازدید: 510

 • قیمت 18000 تومان
 • نویسنده نیما جمشیدی
 • ترجمه ........................
 • ناشر عابد
آموزش طراحی مکانیکی پیشرفته در AUTODESK INVENTOR 2014
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش طراحی مکانیکی پیشرفته در AUTODESK INVENTOR 2014"

آموزش تصویری Microsoft Office 2010بازدید: 477

 • قیمت 25000 تومان
 • نویسنده حسین فروزنده دهکردی
 • ترجمه .....................
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Microsoft Office 2010
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Microsoft Office 2010"

Microsoft Office Excel 2013بازدید: 402

 • قیمت 20000 تومان
 • نویسنده پل مک فدریس
 • ترجمه حمید کنعانی
 • ناشر عابد
Microsoft Office Excel 2013
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "Microsoft Office Excel 2013"

خودآموز آسان Microsoft Office Word 2007بازدید: 408

 • قیمت 1900 تومان
 • نویسنده حبیب فروزنده دهکردی
 • ترجمه .......................
 • ناشر عابد
خودآموز آسان Microsoft Office Word 2007
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "خودآموز آسان Microsoft Office Word 2007"

آموزش تصویری Windows 7بازدید: 437

 • قیمت 20000 تومان
 • نویسنده ف - شفیعی سروستانی
 • ترجمه ____________
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Windows 7
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Windows 7"

خودآموز آسان Windows XPبازدید: 443

 • قیمت 3000 تومان
 • نویسنده رضا جوهرچی
 • ترجمه ....................
 • ناشر عابد
خودآموز آسان Windows XP
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "خودآموز آسان Windows XP"

خودآموز آسان Excel 2007بازدید: 440

 • قیمت 3000 تومان
 • نویسنده یحیی سلیمانی
 • ترجمه ......................
 • ناشر عابد
خودآموز آسان Excel 2007
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "خودآموز آسان Excel 2007"

آموزش تصویری Microsoft Office Word 2010بازدید: 382

 • قیمت 18000 تومان
 • نویسنده الین مارمل
 • ترجمه امیر فروزنده دهکردی
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Microsoft Office Word 2010
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Microsoft Office Word 2010"

آموزش تصویری ۸ YAHOO massengerبازدید: 338

 • قیمت 3500 تومان
 • نویسنده هما ایمانیان
 • ترجمه .......................
 • ناشر عابد
آموزش تصویری ۸ YAHOO massenger
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری ۸ YAHOO massenger"

آموزش تصویری Power Point 2013بازدید: 504

 • قیمت 20000 تومان
 • نویسنده ویلیام وود
 • ترجمه محمد حسن حسینی
 • ناشر عابد
آموزش تصویری Power Point 2013
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویری Power Point 2013"

آموزش تصویریAccess 2010بازدید: 409

 • قیمت 13000 تومان
 • نویسنده فیث ویمپن
 • ترجمه سیده ربابه صیاد
 • ناشر عابد
آموزش تصویریAccess 2010
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش تصویریAccess 2010"