انتشارات فروزش

راهنمای کامل زبان تخصصی ۳ مدیریت بازرگانیبازدید: 472

 • قیمت 5000 تومان
 • نویسنده شهر بانو ثمر بخش تهرانی
 • ترجمه امیر امینی
 • ناشر فروزش
راهنمای کامل زبان تخصصی ۳ مدیریت بازرگانی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای کامل زبان تخصصی ۳ مدیریت بازرگانی"

راهنمای کامل زبان تخصصی ۴بازدید: 480

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده شهر بانو ثمر بخش تهرانی
 • ترجمه امیر امینی
 • ناشر فروزش
راهنمای کامل زبان تخصصی ۴
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای کامل زبان تخصصی ۴"

راهنما ونمونه سو الات روانشناسی تربیتیبازدید: 411

 • قیمت 5000 تومان
 • نویسنده رقیه قوامی - معصومه ابراهیمی زنوزاخ
 • ترجمه --------------------------
 • ناشر فروزش
راهنما ونمونه سو الات روانشناسی تربیتی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنما ونمونه سو الات روانشناسی تربیتی"

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حسابداریبازدید: 490

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده داود اقوامی
 • ترجمه امیر امینی
 • ناشر فروزش
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حسابداری
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حسابداری"

راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومیبازدید: 1287

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده فریده پورگیو
 • ترجمه امیر امینی
 • ناشر فروزش
راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی"

دلبستگی بزرگسال و زوج درمانیبازدید: 459

 • قیمت 4500 تومان
 • نویسنده کریستوفر کلولاو
 • ترجمه زینب خانجانی
 • ناشر فروزش
دلبستگی بزرگسال و زوج درمانی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "دلبستگی بزرگسال و زوج درمانی"

تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتربازدید: 391

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده بهروز فتحی
 • ترجمه ............
 • ناشر فروزش
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر"

تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتربازدید: 400

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده موریس مانو
 • ترجمه بهروز فتحی
 • ناشر فروزش
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر"

طراحی اجزای ماشین ۲ شیگلیبازدید: 1099

 • قیمت 16000 تومان
 • نویسنده ریچارد جی
 • ترجمه هدایت موتابی
 • ناشر فروزش
طراحی اجزای ماشین ۲ شیگلی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "طراحی اجزای ماشین ۲ شیگلی"