دانشگاه آزاد خوراسگان

گیاهان گوشتخوار کشت و پرورشبازدید: 458

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده مارسل لیکافل
 • ترجمه فروغ مرتضایی نژاد
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش"

مرفولوژی و رده بندی گیاهیبازدید: 593

 • قیمت 5000 تومان
 • نویسنده فروغ مرتضایی نژاد
 • ترجمه ....................
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
مرفولوژی و رده بندی گیاهی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "مرفولوژی و رده بندی گیاهی"

فیزیولوژی گیاهیبازدید: 468

 • قیمت 15000 تومان
 • نویسنده فروغ مرتضائی نژاد
 • ترجمه -----------------
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
فیزیولوژی گیاهی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "فیزیولوژی گیاهی"

راهنمای تحقیق در علوم زمینبازدید: 439

 • قیمت 10000 تومان
 • نویسنده علی خان نصر اصفهانی
 • ترجمه ------------------------
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
راهنمای تحقیق در علوم زمین
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای تحقیق در علوم زمین"

آشنایی با فرآیند های کانسار سازبازدید: 411

 • قیمت 18500 تومان
 • نویسنده لورنس راب
 • ترجمه علی خان نصر اصفهانی
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
آشنایی با فرآیند های کانسار ساز
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "آشنایی با فرآیند های کانسار ساز"

حسابداری شرکت ها ۱بازدید: 448

 • قیمت 7500 تومان
 • نویسنده محمد علیمردای
 • ترجمه ---------------------------
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
حسابداری شرکت ها ۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "حسابداری شرکت ها ۱"

پتروگرافی سنگ های آذرینبازدید: 439

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده علی خان نصر اصفهانی
 • ترجمه ------------------
 • ناشر دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
پتروگرافی سنگ های آذرین
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "پتروگرافی سنگ های آذرین"

مقدمه ای بر علوم باغبانی جلد اولبازدید: 470

 • قیمت 25000 تومان
 • نویسنده ..................
 • ترجمه داود نادری
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
مقدمه ای بر علوم باغبانی جلد اول
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "مقدمه ای بر علوم باغبانی جلد اول"

قارچهای خوراکی جلد اولبازدید: 500

 • قیمت 10000 تومان
 • نویسنده ناصر پور سعید
 • ترجمه -------------------
 • ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
قارچهای خوراکی جلد اول
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "قارچهای خوراکی جلد اول"

راهنمای دامپزشکی در ورم پستانبازدید: 448

 • قیمت 2400 تومان
 • نویسنده پیتر ادموند سون
 • ترجمه مجید محمد صادق
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
راهنمای دامپزشکی در ورم پستان
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای دامپزشکی در ورم پستان"

هیدروژئولوژی ۲بازدید: 606

 • قیمت 27000 تومان
 • نویسنده ناصر حاجیان
 • ترجمه --------------------
 • ناشر دانشگاه خوراسگان
هیدروژئولوژی ۲
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "هیدروژئولوژی ۲"

هیدروژئولوژی ۱بازدید: 505

 • قیمت 27000 تومان
 • نویسنده ناصر حاجیان
 • ترجمه ---------------------
 • ناشر دانشگاه خوراسگان
هیدروژئولوژی ۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "هیدروژئولوژی ۱"

تغذیه گیاه و کشت بدون خاکبازدید: 545

 • قیمت 7500 تومان
 • نویسنده احمد محمدی قهساره
 • ترجمه -----------------
 • ناشر دانشگاه خوراسگان
تغذیه گیاه و کشت بدون خاک
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "تغذیه گیاه و کشت بدون خاک"

فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز ۱بازدید: 824

 • قیمت 23000 تومان
 • نویسنده فرانکو پیراژنو
 • ترجمه علی خان نصر اصفهانی
 • ناشر دانشگاه آزاد خوراسگان
فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز ۱
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز ۱"