درسی و کمک درسی

کاربرد کامپیوتر در روان شناسیبازدید: 396

 • قیمت 3000 تومان
 • نویسنده مهری رحمانی
 • ترجمه --------------------
 • ناشر پویش اندیشه
کاربرد کامپیوتر در روان شناسی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "کاربرد کامپیوتر در روان شناسی"

نگرشی به مبانی فیزیک جدیدبازدید: 396

 • قیمت 12000 تومان
 • نویسنده حجت الله جمالی
 • ترجمه -------------------
 • ناشر پویش اندیشه
نگرشی به مبانی فیزیک جدید
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "نگرشی به مبانی فیزیک جدید"

ریاضیات عمومیبازدید: 623

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده مصطفی میربد
 • ترجمه -------------------
 • ناشر پویش اندیشه
ریاضیات عمومی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "ریاضیات عمومی"

آمار و احتمال مقدماتیبازدید: 1404

 • قیمت 10000 تومان
 • نویسنده مسعود شیرمحمدی
 • ترجمه ----------------------
 • ناشر پویش اندیشه
آمار و احتمال مقدماتی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "آمار و احتمال مقدماتی"

خودآموز و تشریح مسائل ارتعاشات و امواجبازدید: 518

 • قیمت 4000 تومان
 • نویسنده علی شهریاری اسکویی
 • ترجمه -------------------------
 • ناشر پویش اندیشه
خودآموز و تشریح مسائل ارتعاشات و امواج
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "خودآموز و تشریح مسائل ارتعاشات و امواج"

راهنمای کامل مفاهیم و تفاسیربازدید: 1123

 • قیمت 13000 تومان
 • نویسنده لیندا لی
 • ترجمه ------------------------------
 • ناشر پویش اندیشه
راهنمای کامل مفاهیم و تفاسیر
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای کامل مفاهیم و تفاسیر"

آموزش فکورانه ی علومبازدید: 441

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده جان پارکینسون
 • ترجمه اصغر سلطانی
 • ناشر نقش خورشید
آموزش فکورانه ی علوم
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش فکورانه ی علوم"

زبان تخصصی هنربازدید: 815

 • قیمت 12000 تومان
 • نویسنده رسول مجتبی پور
 • ترجمه ----------------------
 • ناشر نهفت
زبان تخصصی هنر
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "زبان تخصصی هنر"

شیمی عمومی ۲بازدید: 714

 • قیمت 11000 تومان
 • نویسنده فریبا علی محمدی
 • ترجمه ---------------------
 • ناشر پویش اندیشه
شیمی عمومی ۲
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شیمی عمومی ۲"

راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موجبازدید: 605

 • قیمت 12000 تومان
 • نویسنده هادی نحوی
 • ترجمه -----------------------
 • ناشر پویش اندیشه
راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج"

کتابداری و اطلاع رسانی۱بازدید: 396

 • قیمت 6900 تومان
 • نویسنده ناهید بنی اقبال
 • ترجمه حمید پرویز
 • ناشر پویش اندیشه
کتابداری و اطلاع رسانی۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "کتابداری و اطلاع رسانی۱"

فیزیولوژی اعصاب و غددبازدید: 2004

 • قیمت 7800 تومان
 • نویسنده کیهان فروزنده
 • ترجمه ------------------------------
 • ناشر پویش اندیشه
فیزیولوژی اعصاب و غدد
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "فیزیولوژی اعصاب و غدد"

نمونه های نثر ساده انگلیسیبازدید: 1941

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده بهروز عزبدفتری
 • ترجمه لیلا سادات صمدی
 • ناشر پویش اندیشه
نمونه های نثر ساده انگلیسی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "نمونه های نثر ساده انگلیسی"

آموزش زبان عربیبازدید: 458

 • قیمت 10000 تومان
 • نویسنده محسن توکلی
 • ترجمه -----------------------
 • ناشر همای رحمت
آموزش زبان عربی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "آموزش زبان عربی"

زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت دولتی و بازرگانیبازدید: 753

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده شهربانو ثمربخش تهرانی
 • ترجمه پاپلی جبارزاده
 • ناشر جباری
زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت دولتی و بازرگانی
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت دولتی و بازرگانی"