تخصصی

کلسترول و چربی خونبازدید: 406

 • قیمت 4500 تومان
 • نویسنده محسن بختی
 • ترجمه ___________
 • ناشر یاقوت سپاهان
کلسترول و چربی خون
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "کلسترول و چربی خون"

رژیم های غذایی دیابتبازدید: 411

 • قیمت 4000 تومان
 • نویسنده محسن احمدی
 • ترجمه ____________
 • ناشر یاقوت سپاهان
رژیم های غذایی دیابت
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "رژیم های غذایی دیابت"

بیماری روده حساسبازدید: 306

 • قیمت 6000 تومان
 • نویسنده پیمان ادیبی
 • ترجمه __________
 • ناشر علوم پزشکی ، کتابسرای سلام
بیماری روده حساس
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "بیماری روده حساس"

بیماری دیابتبازدید: 294

 • قیمت 7000 تومان
 • نویسنده دکتر محسن بختی
 • ترجمه ____________
 • ناشر یاقوت سپاهان ، کتابسرای سلام
بیماری دیابت
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "بیماری دیابت"

دانستنی های پزشکی برای زنانبازدید: 345

 • قیمت 16000 تومان
 • نویسنده لوسین لانس
 • ترجمه لطفی شجاعی مقدم
 • ناشر آدینه سبز
دانستنی های پزشکی برای زنان
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "دانستنی های پزشکی برای زنان"

دایره المعارف پزشکی برای همهبازدید: 444

 • قیمت 15900 تومان
 • نویسنده علیرضا منجمی
 • ترجمه .....................
 • ناشر سلیس
دایره المعارف پزشکی برای همه
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "دایره المعارف پزشکی برای همه"

طب فشاریبازدید: 601

 • قیمت 8500 تومان
 • نویسنده استفنی ریک
 • ترجمه مرجان فرجی
 • ناشر تهران
طب فشاری
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "طب فشاری"

روانشناسی سلامتبازدید: 981

 • قیمت 18000 تومان
 • نویسنده مجید صدوقی
 • ترجمه --------------------
 • ناشر جهاد دانشگاهی
روانشناسی سلامت
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "روانشناسی سلامت"

باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنهابازدید: 1484

 • قیمت 12000 تومان
 • نویسنده روحا کسری کرمانشاهی
 • ترجمه ------------------
 • ناشر جهاد دانشگاهی
باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنها
در انبار موجود نیست.
توضیحات تکمیلی برای: "باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنها"